Verksamhetsområden

Nedan visar vi mer kring våra huvudområden, har du ett projekt gällandes en tjänst som ej finns beskrivet på vår hemsida inom mark och anläggning? Ring oss så tittar vi på det!

Flexibilitet och kundnöjdhet

Lindesbergs Schakt utför arbeten inom schakt och infrastruktur. Det innefattar grävning, vägarbeten, kranlyft, rörläggning samt transport av både material och maskiner.

Transporter

Vi löser säkra specialtransporter och hjälper till med såväl kranlyft som flytt och transport av tunga föremål och maskiner. Vi transporterar även grus, sand och jord till företag och lantbruk.

Vidare

Service & underhåll

Lindesbergs Schakt åtar sig även service & innehåll vilket innefattar arbete med grönytor och plantering. Utöver detta står vi för service av vägar genom sandning och snöröjning.

Vidare

Markarbeten

På området markarbete utför vi mestadels schaktning av mark inför nybyggnation. Det kan handla om förberedande arbete inför grundläggning eller stenläggning. Vi hjälper företag såväl som privatpersoner.

Vidare

Vägarbeten

Vi utför gärna vägarbeten och har god kompetens på området. Kommuner, landsting och entreprenörer kan anlita oss för reparation av väg, dike, bergsprängning. Utöver detta förbättrar vi även landsvägar med nytt grus och sand.

Vidare

Roland Haglund

Referensobjekt

Vill du se fler av våra utförda jobb?

Gå vidare