Verksamhetsområden

Transporter

Vi löser säkra specialtransporter och hjälper till med såväl kranlyft som flytt och transport av tunga föremål och maskiner. Vi transporterar även grus, sand och jord till företag och lantbruk.

Vidare

Markarbeten

På området markarbete utför vi schaktning av mark inför till- och nybyggnation. Det kan handla om förberedande arbete inför grundläggning eller stenläggning. Vi utför också dränering, VA- och  fjärrvärmearbeten. Vi hjälper företag såväl som privatpersoner.

Vidare

Service & underhåll

Lindesbergs Schakt åtar sig även service & innehåll vilket innefattar arbete med grönytor och plantering. Utöver detta står vi för service av vägar genom sandning och snöröjning.

Vidare

  • Stor maskinpark
  • Leverantörer inom bygg, vvs, el.
  • Aktiva i hela mellansverige
  • Följer alla miljö & arbetsriktlinjer
  • Maskinister har 20+ års yrkesvana

Kontakta oss idag

Vill du också ha vår hjälp?

Vi ska fungera som ditt självklara alternativ genom att erbjuda dig en svårslagen service och ett klanderfritt utförande. Kontakta oss för prisförslag på ditt projekt.

Kunder

Följ vårt vardagliga arbete