Service & underhåll

Lindesbergs Schakt åtar sig även service & innehåll vilket innefattar arbete med grönytor och plantering. Utöver detta står vi för service av vägar genom sandning och snöröjning.

Vanliga uppdrag

  • Plantering
  • Skötsel av grönytor
  • Snöröjning
  • Sandning

Roland Haglund

Referensobjekt

Vill du se fler av våra utförda jobb?

Gå vidare