Vägarbeten

Vi utför gärna vägarbeten och har god kompetens på området. Kommuner, landsting och entreprenörer kan anlita oss för reparation av väg, dike, bergsprängning. Utöver detta förbättrar vi även landsvägar med nytt grus och sand. På vintertid kan vi åta oss snöplogning och sandning av vägar.

Vanliga uppdrag

  • Dikesgrävning
  • Bergssprängning
  • Förberedande markarbete inför asfaltering
  • Grusläggning, sandläggning
  • Vintervård av vägar (plogning/sandning)

Rörläggning

Lindesbergs Schakt åtar sig även rörläggning och reparation av rör för exempelvis vattensystem och el. Vi har all utrustning och kompetens för att snabbt reparera olika rörsystem för minimal inverkan på kringliggande samhälle.

Se lite utvalda bilder från våra projekt under åren. Vill du läsa mer ingående kring våra projekt samt se mer detaljer besök då vår sida för projekt.

Roland Haglund

Referensobjekt

Vill du se fler av våra utförda jobb?

Gå vidare